Onderwijsreferenda

Er zijn van die momenten….

Voor me ligt de laatste uitgave van het Onderwijsblad van de Aob. Ik ben daar een fervent lezer van. Er staat van alles in, van informatief tot venijn. Echt democratisch. Ook gevarieerd!

Zo komt het lerarenregister ook regelmatig aan bod. De vaste columnist, Ton van Haperen, kan er bijvoorbeeld flink z’n gal over spuien. Om het weer een beetje gelijk te trekken is er ook altijd wel een voorstander te vinden. Dat moet ook, niet waar, sinds de Aob mede uitvinder is van dit vehikel.

Ik ben bang dat het weer als vanouds een bestuurlijke babbel is geweest tussen bondsbesturen en onderwijsbesturen, waarin afspraken zijn gemaakt over het lerarenregister. Ik ben ook bang dat de bondsbesturen (Aob, CNV-Onderwijs) weer eens niet goed hebben opgelet.

Van wie is dat register nu eigenlijk? Of beter: wie mag de regels, waaronder dat register functioneert en inhoud krijgt, bepalen? Daar wordt nu namelijk heel verschillend over gedacht.
Zo vinden onderwijsbesturen (bij monde van de Onderwijsraden) dat ze een flinke vinger in de pap moeten hebben. want: het gaat immers om de kwaliteit van personeel! En zo vinden ook de Onderwijsbonden dat leraren zelf alle rechten aan hun kant hebben, om te zorgen dat het echt regels zijn die voor kwaliteit van de beroepsgroep onberispelijk vast moet staan.
Toch zijn ze het niet eens…. Ra, ra.

Mijn kat Wifi kent hieromtrent geen probleem. Zij is lid (zelfs voorzitter) van de Bond van Vrije Siamezen. Samen met de Ongebonden Siamezen (OS) en de Federatie van Bonte Siamezen (FBS) heeft zij in ras tempo een Siamezenregister opgericht. De regels zijn ook simpel gehouden, samengevat in drie statements:
1. Een echte Siamese raskat slaapt minimaal 20 uren op een dag
2. Een echte Siamese raskat heeft een intelligentieniveau van boven de 140 IQ-punten
3. Een echte Siamese raskat heeft geen paspoort; je bent het of je bent het niet.
Simpel, doch doeltreffend, niet waar?

Wifi (mijn Siamees dus) gaf een tip, om het proces van regelbesprekingen ron-dom het lerarenregister in beter vaarwater te krijgen. Zij stelde een simpele methode voor: organiseer een referendum onder leden van Onderwijsbonden met een simpele en begrijpelijke vraagstelling:
Leraren stellen zelf gezamenlijk de beroepsgroep-identiteit vast in drie meetbare regels…
Top, die kat van mij. Direct doorgegeven aan de Aob!

Wat schetst mijn verbazing? De voorzitster van de Aob is daarop tegen! Zij wil geen referendum naar dit onderwerp. Lees maar, het staat er echt! Op pagina 53 van Onderwijsblad 18 (2016) staat op een kolom met een verhaal van voorzitster Liesbeth Verheggen.
Zij begint al met te stellen dat na ieder groot besluit dat de Aob neemt, er wel een paar collega’s zijn die willen dat er een ledenraadpleging wordt uitgeschreven, omdat ze het met het besluit niet eens zijn. En iets verderop stelt ze, dat je je stem maar moet laten horen op regionale bijeenkomsten… Je vraagt je in goede gemoede af waarom er toch steeds weer leden zijn die om een ledenraadpleging vragen…

Ze verdedigt een en ander met het democratisch gehalte van de organisatie, omdat besluitvorming plaatsvindt via rayonbijeenkomsten, sectorraden en sectorbesturen en zo. Als je het met deze bestuurscultuur niet eens bent dan moet je dit maar laten horen bij een rayonbijeenkomst… Het klinkt verdorie wel naar oude sovjettermen…
Oh, ja, ledenraadplegingen doen ze ook wel eens, maar alleen bij vragen waar je simpel ja of nee op kunt zeggen….

Nou, Liesbeth, ik weet er wel eentje, waar elke leraar antwoord op mag geven:
Vindt u dat alleen leraren, die ook echt werkzaam zijn als leraar, het voor het zeggen moeten hebben bij het vaststellen van de beroepseisen die in het lerarenregister worden vastgelegd?

Zo simpel is het, Liesbeth.
Wat zeg je: zo simpel is het niet? Daaraan herken ik nu de echte bestuurder: moeilijk maken wat simpel kan.
En daarom heb ik ook steeds buikpijn als ik er aan denk dat je pretendeert ook namens mij te spreken, of ik nu wel of niet die rayonbijeenkomsten bezoek….

Lees je eigen Onderwijsblad 18 nog maar eens na, waar het gaat over Passend Onderwijs.Kijk wat er gebeurt en durf dan te pretenderen dat je een vertegenwoordiger bent van onderwijzend personeel….
Ik blijf wel lid, hoor.

Dit bericht is geplaatst in Onderwijs, Politiek, Vakbond. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *