Eerste succes Bond van Vrije Siamezen

Voordat jullie het deze week uit de Nederlandse kranten halen kan ik je tot mijn grote vreugde meedelen, dat dankzij de noeste arbeid, de onvermoeibare inzet en enorme drive Wifi het eerste succes voor haar Bond van Vrije Siamezen heeft binnengehaald! Minister Lodewijk Asscher kon er deze week niet meer omheen: tegen zo´n Siamees kun je niet op!

Kijk aan: 840 jonge leerkrachten zonder werk kunnen eindelijk instromen, want de minister heeft ergens een geldlaatje met 11 miljoen pegulantjes gevonden. Voor wie het niet helemaal voor zich ziet: € 11.000.000,-! Ja, ja, dat is wel even geld tellen…

Dolenthousiast kwam Wifi thuis vertellen wat haar gelukt was: nog nooit daarvoor in de wereldgeschiedenis had een kat zoveel geld binnengehaald voor … Ja, waarvoor eigenlijk?
Nog eens even die tekst nalezen…

Voor een banenplan in het basisonderwijs legt minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken 11 miljoen euro op tafel. Voor een banenplan in de ICT-sector stelt hij 5 miljoen euro beschikbaar. Werkgevers en vakbonden in deze sectoren dragen eenzelfde bedrag bij. Asscher heeft dat woensdag bekendgemaakt. Met het geld voor het basisonderwijs kunnen 840 jonge werkloze leerkrachten extra instromen, bijvoorbeeld als klassenassistent.
Verder wordt de instroom mogelijk van 560 jonge leerkrachten doordat oudere leerkrachten ermee ophouden of andere taken krijgen. Ook wordt geprobeerd achthonderd met ontslag bedreigde leerkrachten in krimpgebieden elders aan de slag te helpen.

Van de website van het Ministerie van Sociale zaken halen we dit op:

Het kabinet heeft 600 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de medefinanciering van plannen van werkgevers en werknemers die bijdragen aan behoud van werk. Daarnaast wordt speciale aandacht besteed aan de arbeidsmarktpositie van ouderen en jongeren.
Uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) wordt € 30 miljoen extra geïnvesteerd in de aanpak van jeugdwerkloosheid. Dit komt bovenop de 50 miljoen die voor dit doel al eerder was uitgetrokken.
En de minister van Onderwijs heeft ook plannen:

Naast de €689 miljoen die vrijkomt met het Nationaal Onderwijsakkoord wordt ook de prijsbijstelling (€ 204 miljoen) voor het onderwijs in 2014 uitgekeerd. Deze was aanvankelijk dit voorjaar ingeboekt als bijdrage aan het bezuinigingspakket van € 6 miljard. Met de prijsbijstelling kunnen scholen de inflatie opvangen. Beide bedragen zijn nog niet in de OCW-begroting opgenomen maar zijn daarvoor wel gereserveerd omdat het akkoord pas later definitief zijn beslag krijgt. In het aanvullende begrotingsakkoord 2014 is voor onderwijs € 650 extra uitgetrokken. Schoolboeken blijven gratis en er komen meer conciërges en klassenassistenten.

Nou es even natellen, hoor… De minister van Sociale Zaken heeft een pot van € 600 miljoen beschikbaar voor medefinanciering van plannen van werkgevers en werknemers, er is ook nog een potje van € 30 miljoen uit Europa.
De minister van Onderwijs heeft 689 miljoen beschikbaar gesteld; verder had ze nog 204 miljoen ingeboekt als bezuiniging, maar scholen mogen dit dan toch gebruiken voor inflatie-correctie (gelukkig, wat een fijne minister). Wat er nu precies bedoeld wordt met die zin dat er in een aanvullend begrotingsakkoord voor onderwijs € 650 is uitgetrokken… Dit moet vast zijn 650 miljoen euro (en zo zie je dat zelfs een minister rare dingen opschrijft).

Ik heb met Wifi een rekensommetje gemaakt. Als je de 630 miljoen van sociale Zaken optelt bij de 893 miljoen + de aanvulling van 650 miljoen van het ministerie van Onderwijs kom je samen op ruim 2 miljard. Dat ziet er zo uit: € 2.100.000.000,-
Wifi is vanmiddag opnieuw op de trein gestapt, met hangende schouders. Ik heb haar af kunnen brengen van de gedachte voor de trein te springen. Ik zei het maar zo: “Dat kan altijd nog. Ga eerst maar eens terug naar Den Haag en vraag waarom er maar een bedrag van 11.000.000,- euro overblijft voor 840 jonge mensen, die graag aan de bak willen in het onderwijs… Waar wij ze prima kunnen gebruiken!
Voordat Wifi vertrok hebben we samen een verzoek aan jullie opgesteld: “Willen jullie een Open Brief schrijven aan alle grote kranten en de onderwijsbonden in Nederland, waarin je oproept nu eindelijk eens serieus aan te geven wat er met dat extra geld voor onderwijs moet (!) gebeuren.

Mocht er vanuit de Kamer, het kabinet of uit de Besturenraad een vraag komen over een goed bestedingsdoel… Wifi en ik zitten Goede Vrijdag klaar bij de telefoon!

Dit bericht is geplaatst in Onderwijs, Politiek. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *