De staat van het onderwijs 2019, deel 1C

We kennen al geruime tijd de uitgaven van de onderwijsinspectie, onder de naam De staat van het onderwijs. In april jl kwam de studie voor 2019 uit. Opnieuw spreekt de inspectie zorgen uit over de kwaliteitsverslechtering van ‘het onderwijs’, naast dat er nu ook zorgen worden geuit over ‘het lerarentekort’.

Terwijl mijn onderzoek naar de inhoud van het rapport gaande is (ik ben namelijk van mening dat de feiten niet altijd voor zichzelf spreken en de onderwijsinspectie eenzijdig gericht is op cijfertjes en meetbaarheid) kwam dezer dagen ook een ander rapport uit, namelijk dat van de Commissie Steur. Die commissie is vermoedelijk niet zo heel erg bekend, maar juist ook in het kader van mijn onderzoek wel bijzonder.

De commissie Steur heeft onderzocht, in opdracht van de Tweede Kamer, of het juist is dat de examenresultaten in het VO structureel dalen en wat daar dan de oorzaak van kan zijn (kijk, dat is interessant, want de onderwijsinspectie heeft het immers ook over structureel dalende onderwijsresultaten in het PO).

Wel, wat concludeert de commissie Steur? ‘De resultaten op het centraal examen (CE) over de afgelopen tien jaar zijn stabiel en deels verbeterd; dit laatste met name door het toegenomen belang van het CE.’
(CE = Centraal Examen). Daarnaast constateert de commissie ook dat de resultaten van het Schoolexamen (SE) stabiel of licht stijgend zijn.
Tot slot wordt vermeld dat de commissie de onderwijsinspectie verwijt op onjuiste wijze met conclusies uit PISA-onderzoek om te gaan.

Kijk, kijk… De onderwijsinspectie concludeert dus al jaren op rijen onjuist, waar het gaat om resultaten in het VO, dat er sprake is van dalende resultaten, domweg omdat ze met verkeerde cijfers en vergelijkingen werkt (iets wat ik eerder al constateerde in ‘Dalende prestaties: feiten of fabels?‘, waar het ging om resultaten in het PO).

Het rapport van de commissie Steur is te vinden op: Vaardigheidsontwikkelingen volgens PISA en examens
De brief van de commissie aan de minister heeft nu, naar ik hoop, resultaat, waar het gaat om de aanpak van de onderwijsinspectie. Het gemillimeterd met cijfertjes (die slechts door echte deskundigen zijn te vergelijken) leveren al jaren twijfelachtige rapportages op, met als resultaat fixatie op slechts de hoofdvakken, en onjuiste gevolgtrekkingen. Het gevolg is dat burgerschaps-ontwikkeling, creativiteit etc. onvoldoende tot recht komt.
Waarvoor dank, onderwijsinspectie!

Dit bericht is geplaatst in Onderwijs, Politiek, Professie, Vakbond. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *