PoW

Zo, eerst maar weer eens een nieuwe afkorting ‘het veld’ in. Leg ik later wel uit, maar ik wil toch maar even zeggen dat ik niet wereldvreemd ben….

Het komt zo. Zo vlak voor de kerstdagen, en na de besprekingen rondom de onderwijs-begroting, is er altijd wel wat nieuws…
Als je als leraar (leerkracht, docent, meester of juf, meneer of mevrouw) de kranten leest of je vakblad, dan gaat je je varkensrollade of kerstkalkoen voor de kerstdagen alvast tegenstaan; (tip: lees geen kranten, geen vakblad en kijk zeker niet naar het journaal).
Samenvatting uit twee weken:
– onderwijsresultaten rekenen/wiskunde en natuurwetenschappen gaan al jaren stelselmatig achteruit
– passend onderwijs is zeker nog geen doorslaand succes
Oh ja, en dit: het ligt aan de leerkracht (of variaties daarop).

Vandaag eerst maar wat koppen rondom passend onderwijs (de rest komt later):
– passend onderwijs niet te volgen
– onderwijsraad zet vraagtekens bij passend onderwijs
– miljoenen voor zorgleerlingen blijven liggen
– de leraar is een zuurpruim waar het gaat over Passend Onderwijs

Tot nu toe is het politiek correct te zeggen dat Passend Onderwijs tijd nodig heeft om uit de verf te komen. Sander Dekker houdt dat al vol sinds het begin met deze wetgeving. En, zoals dit kabinet dat steeds doet, als iets niet succesvol blijkt, dan worden er altijd twee redenen voor gebrek aan sneller succes genoemd: te weinig betrokkenheid van de mensen op de werkvloer en  tijd.
Beide redenen kloppen ook. De uitleg niet.

Natuurlijk zijn mensen van de werkvloer niet betrokken; er wordt hen ook zelden of ooit iets  gevraagd (dat verwijt mogen ook de vakbonden, die steeds keurig meehelpen om wetgeving in het vaatje te gieten, zich aantrekken). Ook wat ‘tijd’ betreft klopt het: de werkvloer heeft geen tijd voor dit soort gesodemieter, en daardoor gebrek aan motivatie.
Als jouw vakmatige insteek bij invoering van nieuwe wetgeving amper of niet wordt gewaardeerd, waarom zou je dan een stapje extra doen?

fiets van Dekker

De Onderwijsraad: invoering van Passend Onderwijs valt niet te monitoren.
Sander Dekker meet niet. Hij voert wetgeving in en weet niet te meten of die regels in de praktijk succes hebben (dat weet hij wel, maar het resultaat is onvoldoende, dus kun je maar beter niet meten).
Sander Dekker kan ons nu plotseling vertellen dat er miljoenen voor zorgleerlingen op de plan blijven liggen; dat had ie natuurlijk in 2015 al kunnen meten.
Sander Dekker kan ons vertellen dat er teveel kinderen onderwijsloos thuis zitten. Hij had ons de reden er bij kunnen geven, maar, zo stelt de Onderwijsraad: Sander meet niet.
Sander had ons kunnen vertellen hoe het kan dat betrokkenheid van onderwijsmensen-in-hart-en-nieren zo ontbreekt, maar Sander meet dit niet.
Sander wil niet meten, want Sander wil niet weten.

En die zogenaamde onderwijsspecialisten in de Tweede Kamer: als je ze geen briefje geeft met cijfers, koken ze er geen soep van. Sander weet dat. Hij meet niet, dus heeft hij ook geen briefje.
En als er al een briefje komt, dan staan er dingen op als:
– de PABO’s doen te weinig aan ‘omgaan met verschillen’
– de leerkracht kan onvoldoende differentieren
– er wordt te weinig aan nascholing gedaan…
Ja, ammehoela: betaal die mensen voor de klas eens met ‘ruimte in tijd’ om dit soort ontwikkelingen mede vorm te geven. Want dat is dan allang gemeten, Sander: de Nederlandse leerkracht draait de meeste uren voor het minste geld….. in volle klassen, met soms zeer zwaar storende leerlingen.

Tip van de week-voor-kerst, Sander: dat ‘geld op de plank’ mag van de plank van SWV’s af, rechtstreeks naar extra handen in de klas. Zul je zien hoe Passend Onderwijs vorm krijgt.
Ja mag meten, Sander!

Oh ja, POvW. Je hebt het vast al begrepen: ook Wifi, de Siamees, komt niet onder Passend Onderwijs uit. Het beest heeft inmiddels een OOP (een Onderwijs Ontwikkelings Profiel). Vermoedelijk komt het beest maximaal uit op het niveau van een kleuter 1e groep, met een ernstige vorm van dyslexie en een storing in het korte-termijn-geheugen. Ook lijdt het beest aan een storing in het autistisch spectrum (vermoedelijk Asperger) en een hoge mate van hooggevoeligheid. Er wordt nog onderzocht of er ook sprake is van dyspraxi. 
Er is inmiddels uitgesloten dat er storingen zijn in de motoriek. Anderzijds is er nog twijfel aan een scherp zicht (zo is gebleken bij een TV-test).
En nu? Er is geld, maar op de verkeerde plek. Er zijn docenten, maar zonder tijd. Er zijn geen extra handen in het Siamezenklasje. Het ontbreekt aan de juiste materialen. 

Nou, Sander, het meetwerk is gedaan, de problemen zijn bekend, en voor deze Siamees is er geen alternatieve school te vinden… Ik wil het als verzorger van het dier best zelf doen, maar dat kan niet zonder een passende opleiding en salariëring daartoe….

Eén ding is duidelijk: ik eis Passend Onderwijs voor Wifi!

Dit bericht is geplaatst in Muizenissen, Vakbond. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *