Cats on Strike

Stichting FR-ISIS is in het Friese vaderland goed ontvangen! Mijn mailbox stroomde over van donateurs, die graag een dolkje of zwaardje bijdroegen voor het goede doel: de oprichting van een Cananefaat waar iedere oprechte Fries terechtkan.
Frieslandgangers opgelet: grensbewaking is ingesteld, het Lex Frisionum geldt vanaf 20 oktober a.s., en wie de taal niet beheerst kan zich maar beter buiten de Friese grenzen bevinden. Wie toch, opzettelijk of per ongeluk, binnen de Friese Cananafaatsgrenzen geraakt loopt de kans dat FR-ISIS-Majstro’s wat sleutelen aan je gemiddelde lengte.

Vanaf 1 november wordt Dokkum de heilige plaats van het Cananefaat, alwaar een nieuwe heilige eik zal worden geplaatst in het Bonifatuspark; dit zal een jaarlijks bedevaartsoord worden voor de over de aarde verspreide Friezen, die vanaf nu, waar zij ook wonen, onder de regels van het Lex Frisionum vallen en daarnaar zullen worden behandeld… Eenmaal jaarlijks zal de grote FR-ISIS-bedevaart plaatsvinden, waar de van heinde en ver welkom geheten Friezen het beeld van Bonifatius als oprechte vrijgevochten Friezen kunnen bekogelen met kaatsballen!
Tussen de drukke bedrijven m.b.t. deze stichting door (je begrijpt dat dit de nodige tijd vergt) vinden thuis besprekingen plaats rondom de uitleg van de nieuwe cao Primair Onderwijs; je zou het bijna vergeten dat er binnenkort persoonlijk onderhandeld moet gaan worden met je directeur over de invulling van jouw persoonlijke 40-urige werkweek.

Even een kleine anekdote tussendoor. Iemand vertelde me dat die twee uur professionalisering, die er in de cao staat omschreven (inclusief dus 40 uur op jaarbasis en een bedrag van 500 euro) eigenlijk een sigaar uit eigen doos is. Leuke anekdote. Kom ik op terug.
Het spreekt voor zich dat we hier thuis natuurlijk de meeste deskundige op het terrein van arbeidsvoorwaarden er bij hebben gehaald: onze persoonlijke voorzitter van de Bond van Vrije Siamezen, Wifi! Deze heeft al vaak genoeg haar tanden in dit probleem gezet om precies te begrijpen hoe een kat ook deze muis vangt. Bij haar danst er geen muis op tafel, ook al is het de voorzitter van de Kattenbond persoonlijk.

Zodoende krijgen wij van haar een persoonlijk professionaliserings-traject aangeboden onder de titel: “Hoe praat ik mijn baas onder de tafel?” In de cursus komen onderwerpen aan bod als:
– het nut van een fles cognac (zowel vooraf aan het gesprek, als tijdens)
– de invloed van de aanwezigheid van een lege pistoolholster
– gedetailleerde beschrijving van de route naar het huis van de gesprekspartner kunnen ophoesten
– een persoonlijke uitnodiging voor een etentje bij restaurant ‘de gifmenger’
– of een variatie daarop: een uitnodiging aan de vrouw/man van de directeur voor een etentje in datzelfde restaurant

Daarnaast geeft zij minder beïnvloedende tips als:
– het belang van de keus van het goede geurtje
– het tonen van interesse in de zwaarte van de baan van een schooldirecteur
– het tonen van mededogen en empathie in relatie tot gesprekstherapeutische behoeften

Het laatste deel van de cursus zal meer ingaan op onze persoonlijke gesprekskwaliteiten, ook weer in relatie met lichaamstaal:
–       persoonlijk vermogen tot dreigend kijken
–       neerbuigend lachje
–       de taal van onze handen: klauwgrip
–       het tijdig tevoorschijn kunnen toveren van ‘oprechte’ tranen
–       het simuleren van burn-out-verschijnselen

Kortom: een bijzonder boeiend professionaliseringstraject! Enne… als het succesvol werkt, dan gooit Wifi het in de verkoop! Mocht je belangstelling hebben…

Oh ja, ik zou nog even terug komen op die sigaar uit eigen doos. Dat klopt, dat is er eentje uit eigen doos, geen twijfel aan. In de oude regeling zat er een percentage werktijd in professionalisering, en niemand die vroeg wat er met die uren gebeurde. Nu krijg je twee uur per week en 500 euro per jaar; maar in dat gesprek met die directeur ga je nu vastleggen wat je met die uren gaat doen. Da’s dan ook meteen het nieuwe. Voordeel: je gaat persoonlijke scholing doen. Nadeel: je moet het nu echt doen.
Jammer genoeg kost mijn eigen medezeggenschapsprofessioneel traject bij Wifi al 4000 euro. Dus voorlopig ben ik er even doorheen….

Dit bericht is geplaatst in Levenslessen, Muizenissen, Vakbond. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *